KONTAKT

Obchodný názov: JP Trade Slovakia, s. r. o.
Sídlo: Bošianska cesta 545, 956 33 Chynorany
Prevádzka: Ľudmily Podjavorinskej 13, 934 01 Levice

Konateľ: Petr Hlošek
Mobilný tel.: +421 911 123 080
E – mail: hlosek@jptradeslovakia.sk

IČO: 36352691
DIČ: 2022163341
IČ DPH: SK2022163341

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
č. ú.: 2158070956 / 0200
IBAN: SK23 0200 0000 0021 5807 0956

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
č. ú.: 4024893489 / 7500
IBAN: SK44 7500 0000 0040 2489 3489