O NÁS

Spoločnosť JP Trade Slovakia, s. r. o. začala svoje pôsobenie na trhu v roku 2006. Pôsobnosť spoločnosti je charakterizovaná hlavne poskytovaním dodávateľsko-inžinierskych a servisných činností pre energetiku. Zamestnáva vysoko kvalifikovaných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti použiteľných pri : 

  • realizáciách výstavby, uvádzanie do prevádzky, údržby a opravách, modernizácii a likvidácii zariadení v jadrovej energetike a hydroenergetike
  • údržbe a opravách, modernizácii  a likvidácii zariadení v klasickej energetike, chemickom, petrochemickom a v ťažkom priemysle
  • inžinierske služby a činnosti spojené s výstavbou stavieb na kľúč v energetike
  • obchodných činnostiach

V súčasnosti sa podieľame na dostavbe 3. a 4. bloku atómovej elektrárne v Mochovciach, kde zaisťujeme služby cez našich zamestnancov v primárnej časti montážne činnosti primárneho okruhu a transportno-technologickej časti spolu s komplexnou dodávkou na kľúč dielní pre opravy a revízie zariadení primárneho okruhu. V sekundárnej časti zabezpečujeme montáž a demontáž kondenzátorov, kontinuálneho čistenia kondenzátorov a potrubia chladiacej vody, ktorá sa skladá z úpravy vnútorného a vonkajšieho povrchu (odstránenie starej a aplikácia novej náterovej alebo konzervačnej látky), NDT kontroly zvarov a v neposlednom rade aj samotná montáž nových modulov kondenzátorov.

Spoločnosť JP Trade Slovakia, s. r. o. sa zúčastňuje na rokovaniach s akciovou spoločnosťou Rosatom Servis, ktorá je súčasťou elektroenergetickej divízie Štátnej korporácie Rosatom. Táto spoločnosť integruje návrhy na plán opráv jadrových elektrární, ktoré sú v prevádzke, zabezpečuje technické služby, opravy a modernizáciu jadrových elektrární ruského dizajnu mimo územia Ruska.

Do budúcna chceme byť aj naďalej spoľahlivým partnerom v oblasti energetiky, čomu podriaďuje firemnú politiku orientovanú na kvalitu, bezpečnosť, enviroment a v neposlednom rade na uplatňovanie a dodržiavanie etických princípov.